Warmtepomp

Elektrische warmtepompen zijn tegenwoordig de meest geïnstalleerde verwarmingsmethode in nieuwe gebouwen. De technologie is beproefd en getest en heeft duidelijke voordelen. Ook in oude gebouwen en andere bestaande gebouwen kunnen warmtepompen zuinig en klimaatvriendelijk draaien. Maar als u wilt overstappen op een warmtepomp, moet u eerst belangrijke randvoorwaarden creëren. Anders heeft het verwarmingssysteem te veel stroom nodig en komt het klimaat of de bankrekening niet ten goede.

Qua stroomverbruik kan een warmtepomp alleen voordeliger zijn dan andere soorten verwarming als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

Goede warmte-isolatie voor het gebouw: bijvoorbeeld door isolatie en moderne ramen. Als er te veel warmte ongebruikt verloren gaat, kan het verwarmingssysteem alleen tegen hoge kosten of helemaal niet aan de vraag voldoen.

Grote radiatoren

Idealiter vloerverwarming of wandverwarming. Alleen zo zijn relatief lage verwarmingswatertemperaturen voldoende om het huis te verwarmen. Veel gebouwen moeten daarom energetisch worden opgeknapt voordat ze overstappen. Als u overweegt over te stappen op een warmtepomp, moet u daarom advies inwinnen over de energiebalans van het hele huis voordat u een verwarmingsinstallateur inschakelt. Ook hier kan vooraf het benodigde verwarmingsvermogen worden bepaald. Een prudente aanpak vermijdt slechte investeringen en onnodige vervolgkosten.

Zijn warmtepomp verwarmingssystemen klimaatvriendelijk?

Warmtepompverwarmingssystemen kunnen klimaatvriendelijk zijn, maar dit hangt af van het individuele systeem. Warmtepompen halen warmte uit de omgevingslucht, het grondwater of de grond. Dit gebruik van hernieuwbare energiebronnen alleen maakt een systeem echter niet klimaatvriendelijk. Want warmtepompen hebben ook veel stroom nodig. En elektriciteit komt nog steeds grotendeels van klimaatschadelijke kolencentrales. Het is daarom cruciaal dat met zo min mogelijk elektriciteit zoveel mogelijk warmte wordt opgewekt. Met andere woorden: dat de warmtepomp efficiënt draait. Hoe efficiënter een warmtepomp werkt, hoe hoger de zogenaamde jaarlijkse prestatiefactor. Een warmtepomp voor thuis is momenteel alleen een zinvol alternatief voor andere verwarmingssystemen als de jaarlijkse prestatiefactor groter is dan 3.

Hoe meer elektriciteit uit wind- en zonne-energie en andere hernieuwbare energiebronnen in de toekomst in de algemene elektriciteitsmix stroomt, hoe klimaatvriendelijker elke warmtepomp zal zijn. Het vandaag de dag laten draaien van uw eigen warmtepomp met groene stroom verandert helaas niets aan de daadwerkelijke ecologische voetafdruk. Want alleen zorgvuldig geselecteerde tarieven voor groene stroom leiden tot meer groene stroom.

Om de hoogst mogelijke efficiëntie te bereiken, zijn er veel hefbomen die in acht moeten worden genomen, die worden opgesomd in de sectie Belangrijke parameters voor betonplanning.