Salaris

Lonen en salarissen, wettelijk “beloning” genoemd, behoren tot de belangrijkste onderdelen van een arbeidsovereenkomst. Daarom moet er speciale aandacht aan worden besteed. Bruto of netto • Afspraak over een bruto salaris of loon In de meeste gevallen is de loonovereenkomst bruto. Dit betekent dat de werkgever van dit bedrag sociale zekerheid en loonbelasting inhoudt.

Afspraak over een netto salaris of loon

Bij een nettoloonovereenkomst moet de werkgever een bepaald overeengekomen bedrag betalen. De werkgever moet sociale lasten en loonbelasting berekenen en betalen. nadeel Dit type vergoedingsovereenkomst heeft echter nadelen. De betaling van socialezekerheidsbijdragen kan meestal niet worden gecontroleerd. De KvK raadt daarom nettoloonafspraken af. classificatie

Arbeidsrelatie MET CAO

Op de meeste arbeidsverhoudingen is een cao van toepassing waarin bepaalde minimumlonen of minimumlonen zijn opgenomen. Als er een cao van toepassing is, zijn loonafspraken die lager zijn dan het minimumloon juridisch niet geldig. Dit betekent dat het collectief loon zeker verschuldigd is. De werknemer wordt op grond van de overeengekomen of feitelijke werkzaamheid ingedeeld in de salaris- of loonregeling van de desbetreffende cao. De criteria om te beslissen waar de werknemer moet worden ingedeeld, zijn vaak vloeiend. Daarom dient bij het ondertekenen van het contract aandacht te worden besteed aan de juiste classificatie.

TIP

Het is raadzaam om voor het gesprek contact op te nemen met de KvK en diepgaand advies in te winnen. Als je ten onrechte bent ingedeeld – veelal in een te laag salaris/loonniveau – kan de correctie worden aangevraagd en kan de hogere beloning, conform de cao, worden geëist (ook met terugwerkende kracht). Gevaar Te lang wachten kan echter leiden tot gedeeltelijke verbeurdverklaring of beperking van vorderingen.

Arbeidsrelatie ZONDER CAO

Als er geen cao is, moeten werkgever en werknemer in principe vrij over salaris of loon overeenkomen. Komt er geen overeenkomst tot stand, dan heb je recht op het bij de functie passende loon/salaris. Dit is in de praktijk echter moeilijk vast te stellen.

Een gedachte over “Loon en salaris

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *