Outplacement

Na het verliezen van een baan is het doel duidelijk: snel een nieuwe baan die past bij je eigen ideeën en professionele plannen. Goed addvies kan u op dit outplacementtraject begeleiden. Grote bedrijven doen vaak een beroep op dergelijke outplacementadviezen wanneer banenverlies onvermijdelijk is. Aan de andere kant is er onzekerheid onder medewerkers.

Wat staat mij te wachten?

Wat haal ik er trouwens uit? Waar moet ik op letten?

Hier leest u wat u moet weten over outplacementadvies en hoe het helpt om na een beëindiging een volgende arbeidsrelatie aan te gaan… Outplacement of nieuwe plaatsing beschrijft een door het bedrijf gefinancierde dienst voor vertrekkende werknemers, die wordt aangeboden als professionele hulp bij professionele heroriëntatie en herpositionering. In het scheidingsproces kan professioneel outplacement of nieuw plaatsingsadvies onderdeel uitmaken van het scheidingsconvenant.

De werkgever draagt ​​in de regel de kosten voor externe begeleiding van de ontslagen werknemer. Het strekt zich uit tot het sluiten van een nieuwe arbeidsovereenkomst of het opstarten van een bedrijf. Outplacement of nieuwe plaatsing is dus een instrument voor operationele ondersteuning in het kader van ontslagen. De uitdagingen van herpositionering op de arbeidsmarkt worden ondersteund met de hulp van een extern adviesbureau. In de eerste plaats is het doel om het banenverlies te verwerken. Naast een uitgebreide potentieelanalyse van de werknemer en het opstellen van het individuele kwalificatieprofiel, moeten persoonlijke doelen worden gedefinieerd en sterke en zwakke punten worden geanalyseerd.

Gezamenlijk ontwikkelde strategieën voor het sollicitatie-initiatief moeten de werknemer in staat stellen zo snel mogelijk weer aan het werk te gaan. In het nieuwe plaatsingsoverleg worden sollicitatiesituaties gesimuleerd en getraind. Dit geeft vooral die medewerkers van wie de actieve sollicitatiefasen lang geleden zijn, zekerheid bij het omgaan met de komende wervingsprocedures en sollicitatiegesprekken. De begeleiding via een professionele nieuwe plaatsing stelt de werknemer in staat zijn herpositionering op de arbeidsmarkt actief aan te pakken. Individuele nieuwe plaatsing is intensief individueel advies over professionele heroriëntatie.

Het combineert elementen van coaching en loopbaanadvies. De deelnemers worden ondersteund bij het creëren van een nieuw professioneel pad. Vanwege de hoge kosten wordt deze vorm van intensieve individuele ondersteuning meestal alleen aangeboden aan specialisten, leidinggevenden en management en is deze beperkt in de tijd. Een groepsnieuwe plaatsing kan zinvol zijn als door organisatieveranderingen hele afdelingen worden gesloten, banen voor een groot deel verloren gaan of bepaalde groepen medewerkers boventallig worden.